ดีกรีแฟนดีเด่น
เจ้าของแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ Tinder หวั่น หลังสมาชิกเริ่มใช้แพ็คเกจถูกลง
ปรากฎตัวแหวกว่ายอวดโฉมใกล้เกาะสิมิลิน จ.พังงา ของฝูงโลมาปากขวดกว่า 50 ตัว